Uyuşturucu üzerine


Haber bülteni üyeliği

uyusturucu » Uyuşturucu bağımlılığı

UYUŞTURUCU MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI

Uyuşturucu maddeleri türlerine göre aşağıdaki sınıflandırmaya tabi tutabiliriz;

A- AFYON VE TÜREVLERİ

1-Afyon
2-Morfin
3-Kodein
4-Metadon
5-Eroin

B- KENEVİR VE TÜREVLERİ

1-Reçine esrar
2-Toz esrar
3-Pres esrar
4-Gonca esrar
5-Likit(sıvı) esrar

C- UYARICILAR

1-Amfetamin
2-Kokain
3-Kafein

D- SENTETİKLER

1-Ecstasy (MDMA)
2-Captagon
3-Methamfetamin
4-Lysergic Asid Diethylamid (LSD)
5-Gamma Hydroxybutyrate (GHB)
6-Ketamine Hydrochloride (Ketamin)
7-Phencylidine (PCP)

E- SAKİNLEŞTİRİCİLER

1-Barbituratlar
2-Trankizanlar
3-Sedatifler

BAZI UYUŞTURUCU MADDELERİN BAĞIMLILIK KARAKTERLERİ

Amfetamin Bağımlılığı :

Bağımlılık potansiyeli kokainden biraz daha zayıftır. Hekimlikte dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda ve narkolepside kullanılmaktadır. Amfetamin (ve amfetamin benzeri madde) düzenli kullanımının tipik sonuçları performans artışı duygusu, kilo kaybı ve paranoid (kuşkucu) düşüncelerdir. Yoksunluğunda bunaltı, titreme, halsizlik, kas krampları, gece kabusları, mide ağrıları, doymayan açlık, hoşnutsuz duygudurum belirtileri olur. En ciddi yoksunluk belirtisi çökkünlüktür (depresyon). Amfetamine bağlı olarak psikotik bozukluk, duygudurum bozukluğu, bunaltı, cinsel işlev ve uyum bozukluğu gelişebilir.

Tedavisi kokain bağımlılığı tedavisine benzer. Psikoz varlığında antipsikotikler, bunun dışında bunaltı gidericiler kullanılır.

Kafein Bağımlılığı:

Kafein kahve dışında çay, özellikle migren ilaçlarında, kakao, çikolatada, hafif içkilerde bulunur. Bağımlılık yapıcı maddelerin hemen her özelliğini barındırır. Kafein yoksunluğunda baş ağrısı, yorgunluk ya da sersemlik, bunaltı veya çökkünlük, bulantı-kusma belirtileri görülür.

Tedavide diyet ve alışkanlıklardan kafeinin çıkartılması veya ciddi ölçüde azaltılması gerekir. Hasta yakınlarından destek istenir. Su ya da kafeinsiz hafif içeceklerin gün içinde sık tüketimi yararlı olur. Ağrı kesiciler kullanılabilir.

Esrar (Kannabis) Bağımlılığı:

Esrar için kullanılan diğer isimler: marijuana, ot, çay, pot, yabani ot. Neşelendirici etkisi bin yıldır bilinir. Ağrı kesici, uyku verici etkileri de vardır. En sık yasadışı kullanılan maddedir. Esrara karşı tolerans gelişir, yani dozu arttırmadan aynı etkileri sağlamaz hale gelir, psikolojik bağımlılığı vardır, fiziksel bağımlılığı ise olasılıkla fazla güçlü değildir. Esrar yoksunluğunda huzursuzluk, uykusuzluk, iştahsızlık ve hafif bunaltı olur. Esrar içildiğinde neşelendirici etkisi dakikalar içinde başlar, 2-4 saat sürebilir. En sık görülen etki gözlerin kızarması, hafif kalp hızlanmasıdır. İştah artışı ve ağız kuruluğu olabilir. Esrara bağlı paranoid fikirlerle giden psikotik bozukluk, bunaltı bozukluğu, kalıcı algı bozukluğu ve amotivasyonel sendrom (hiçbir şey yapmadan yaşama) gelişebilir.

Tedavisi ayık ve temiz kalma ve destekleme ilkesine dayanır.

Kokain Bağımlılığı:

En fazla bağımlılık yapan, sıklıkla kötüye kullanılan ve en tehlikeli maddelerden biridir. Diğer isimleri: Snow, cake, lady, freebase, crack, rock. Tıpta ilk olarak yerel anestezide kullanılmıştır. Kokainin davranışsal etkileri hemen hissedilir ve 30-60 dakika sürer. Solunum yoluyla alınışı az tehlikeli, damardan ve sigara olarak alınması ise en tehlikeli yollardır. Ağızdan alımı beyin-damar hastalıkları, kalp anomalileri ve ölümle sonuçlanabilir. Kokain sarhoşluğunda (zehirlenme) görülebilecek belirtiler: aşırı neşe veya duygulanımda küntleşme, gerginlik veya öfke, kalp atım artışı, gözbebeği genişlemesi, terleme-titreme, bulantı-kusma, burun akıntısı, kilo kaybı, kas zayıflığı, göğüs ağrısı, kalpte ritm bozukluğu, şaşkınlık, kasılma nöbetleri, koma. Kokain yoksunluk belirtileri: yorgunluk, canlı ve hoşnutsuz rüyalar, uykusuzluk veya aşırı uyku, iştah artışı, aşırı hareketlenme veya durgunluk. Kokaine bağlı paranoid sanrılar ve varsanılarla giden psikotik bozukluk, duygudurum bozukluğu, bunaltı bozukluğu, cinsel işlev bozukluğu, uyku bozukluğu gelişebilir.

Tedavisinde sosyal ortam değişimi, sık idrar tahlilleri, bireysel ve aileye yönelik psikolojik destek, kendine yardım grubu olan Adsız Narkotikler (AN) desteği, antidepresanlar yararlı olabilir.

Halüsinojen Bağımlılığı:

Psikodelik maddeler olarak da bilinir. Klasik olarak doğada bulunan halüsinojenler psilosibin ve meskalindir. Klasik yapay halüsinojen ise LSD'dir.(1938'de üretildi). Uzun dönem halüsinojen kullanımı sık görülmez. Fizik bağımlılığı yoktur. Halüsinojen sarhoşluğu belirtileri: bunaltı, çökkünlük, paranoid (kuşkucu) düşünce, yargılama bozukluğu, algıların keskinleşmesi, yabancılaşma, yanılsamalar, varsanılar, gözbebeği genişlemesi, kalp hızının artması, terleme, çarpıntı, görme bulanıklığı, titreme, dengesizlik. Halüsinojene bağlı kalıcı algı bozukluğunda geometrik varsanılar, renk parıltıları, renklerin belirginleşmesi, nesnelerin çevresinde ışık haleleri, nesneleri olduğundan çok büyük veya çok küçük görmeler olabilir. Halüsinojene bağlı psikotik bozukluk, duygudurum bozukluğu, bunaltı bozukluğu gelişebilir.

Tedavisi halüsinojen sarhoşluğunda konuşma ve yatıştırma, kısa süreli ilaç kullanımı, var olan psikiyatrik durumun tedavisi biçimindedir.

Uçucu (Bally, Tiner, vs) Bağımlılığı:

Bu gruba çözücüler (solventler), yapıştırıcılar, uhular, aerosoller, propanlar, tiner ve benzin girer. Örnekleri: Bally, tiner, benzin, çakmak gazı, temizleme sıvısı, sprey boya, ayakkabı boyası, daktilo düzeltici sıvısı. Ucuz, kolay bulunan ve yasal maddelerdir. Bu nedenle yoksullar ve gençler tarafından sık kullanılır. Uçuculara tolerans gelişir (doz arttırma gereği) fakat yoksunluk belirtileri hafiftir. Etkileri alımdan 5 dakika sonra başlayıp 3 dakika-saatler sürebilir. Uçucu sarhoşluğu belirtileri: kavgacılık, aldırmazlık, yargılama bozukluğu, sersemlik, nistagmus (göz titremesi), geveleyerek konuşma, yürürken sendeleme, uykulu hal, tepki yavaşlaması, titremeler, kasların zayıflaması, görme bulanıklığı veya çift görme, aşırı neşe, komaya varabilecek bilinç kaybı. Uçuculara bağlı olarak deliryum, kalıcı bunama, psikotik bozukluk ve duygudurum veya bunaltı bozukluğu gelişebilir.

Tedavisinde eğitim, alttaki kişilik bozukluğunun tedavisi, sosyal destekleme gerekebilir.

Sigara (Nikotin) Bağımlılığı:

Sigara bağımlılığında başlangıç giderek 14 yaşın altına inmektedir. Sigara kullanımının en önemli yan etkisi uzun vadede ölümdür. Sigaranın uyarıcı özellikleri dikkat artışına, öğrenme ve sorun çözme yetisinde gelişime yol açar. Ayrıca gerginlik ve çökkünlüğü azaltıcı etkileri vardır. Sigaraya başlayanların yarısından fazlası sürekli içici hale gelir. Sigarayı bıraktıktan sonra 24 saat içinde ortaya çıkan yoksunluk belirtileri; hoşnutsuz veya çökkün duygudurum, uykusuzluk, iştah artışı, kalp yavaşlaması, huzursuzluk, bunaltı, kolay sinirlenme.

Sigara bırakmanın yararları: daha uzun yaşama, genel sağlıkta düzelme, akciğer kanseri, diğer kanserler, kalp krizi, beyin damar hastalığı ve süreğen akciğer hastalığı riskinin; düşük doğum riskinin azalması. Destek almadan kendi kendine sigara bırakma başarı oranı %10 gibiyken nikotin bantları kullanımı ve davranış terapisi desteğiyle başarı oranı %60'a kadar çıkabilmektedir. En önemli öğe yeme, araba kullanma, sosyal ortamlar gibi günlük etkinliklerin sigarasız nasıl sürdürüleceği, duygusal sorunlar ve kilo alımıyla nasıl başa çıkılacağını gözden geçiren desteği planlamaktır. Grup olarak (topluca) sigarayı bırakma, nikotinli sakızlar, antidepresan kullanımı, telefon görüşmeleriyle sıkı izleme bağımlılık tedavisinin diğer unsurları olabilir.

Eroin (Opiyat) Bağımlılığı:

Opiyatlar eroin, morfin, hidromorfin, metadon ve kodeindir. En sık kullanılan opiyat eroindir. Düzenli kullanımıyla eroine birkaç ayda bağımlılık ve tolerans gelişmektedir. Eroin kullanımıyla önce neşelenme, sonra apati (ilgisizlik), huzursuzluk, yargılama ve bellek bozukluğu, gözbebeklerinde daralma, sersemlik duygusu, sözleri geveleme, dikkat ve bellek bozukluğu olur; bunlar eroin sarhoşluğu belirtileridir. Eroin kullanımının azaltılması veya kesilmesiyle ortaya çıkabilecek yoksunluk belirtileri; hoşnutsuz duygudurum, bulantı-kusma, kas ağrıları, göz yaşı artışı, burun akıntısı, gözbebeği genişlemesi, terleme, ishal, esneme, ateş, uykusuzluk. Eroin aşırı dozda alındığında solunum durması ile ölüme neden olabilir. Eroin komasında gözbebekleri topluiğne başı gibi daralmıştır.

Tedavisinde ayıklığın sağlanması, AİDS açısından bilgilendirme, denetimli metadon yerine koyma tedavisi, psikoterapi, adsız narkotikler (AN) gibi kendine yardım grupları sayılabilir.

Fensiklidin Bağımlılığı:

Öteki adları: Melek tozu, kristal, barış hapı, süpergrass, hap, roket yakıtı, at sakinleştirici. Veterinerlikte kullanılan bir anestetiktir. Ketamin de benzer bir maddedir. Fensiklidin sarhoşluğu (entoksikasyonu) belirtileri: kavgacılık, saldırganlık, dürtüsellik, yargılama bozukluğu, nistagmus (göz titremesi), hipertansiyon ve kalp hızının artması, uyuşma, ağrı duyumunda azalma, sarsak hareketler, konuşma peltekleşmesi, kas katılığı, kasılma veya koma, ses duyumunda artış. Fensiklidin alımından sonra 1-2 günde psikoz benzeri tablodan çıkılır. Bağımlılığında düşünce bozukluğu, reflekslerin azalması, bellek kaybı, dürtü denetimi kaybı, uykululuk, çökkünlük, yoğunlaşma bozukluğu olur. Fensiklidine bağlı psikotik bozukluk, duygudurum bozukluğu, bunaltı bozukluğu gelişebilir.

Tedavisinde konuşarak rahatlatma yararlı değildir. Bilinç kapalıyken takip, belirtilere yönelik tedavi, sessiz ve karanlık oda sağlamak, antipsikotik ve bunaltı gidericiler sayılabilir.

Sakinleştirici Uyku Verici (Sedatif Hipnotik ) Bağımlılığı:

Sakinleştiriciler gerilim azaltıcıdır, genellikle bunaltı gidericilerle eşanlamlı kullanılır. Sakinleştirici ve bunaltı gidericiler de doza bağlı olarak uyku verebilir, uyku vericiler de gündüz sakinleşmesi yapabilirler. Bu grup içinde bulunan ilaçlar benzodiyazepinler (Diazem, Rohypnol, Xanax, Valium gibi) ve barbitüratlardır. Fizyolojik ve psikolojik bağımlılıkları vardır. Tolerans da gelişir. Çoğunlukla yeşil reçeteli ilaçlardır. Sarhoşluğunda (entoksikasyon) uygunsuz cinsel veya saldırgan davranış, oynak duygudurum, yargılama bozukluğu, sözleri geveleyerek konuşma, sarsak hareketler, sendeleyerek yürüme, nistagmus (göz oynaması), dikkat/bellek bozukluğu, uykululuk veya koma görülebilir. Yoksunluk belirtileri ise: terleme, nabız artışı, elde titreme, uykusuzluk, bulantı-kusma, gelip geçici varsanılar (görsel, işitsel, dokunsal), huzursuzluk, bunaltı, sara benzeri kasılma nöbetleri. Özellikle barbitürat yoksunluğu yaşamı tehdit edebilir. Sakinleştirici, uyku verici ve bunaltı gidericilerle ilgili kalıcı bunama, kalıcı bellek bozukluğu, psikotik bozukluk gelişebilir. Alkol ile alındıklarında zehirlenme olasılığı artmaktadır.

Tedavisinde psikiyatrik yardım, çevre desteği, uyku vericiler sayılabilir. Bağımlılık maddesini yeni bir maddeyle değiştirmekten kaçınmalıdır.

http://www.armpsikiyatri.com

http://www.sakarya.pol.tr


Toplam (210) Yorum 12 görüntüleniyor.. Hepsini Göster
Merhaba . Benim annem eroin bağımlısı yıllardır kullanıyor ve onun dışında ne varsa . Çok çabaladık bıraktırmayı. Zaman zaman bıraktı . Cezaevlerine girdi fakat şimdi sanırım sondayız. Kendimi çok suçluyorum birşey yapamadım diye ama benimde yaşım büyük değildi.Bazen ölürse onun için daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Ama onu düşündükçe mahvoluyorum . En son aranması vardı onu polislerde bulamıyor . Ne yapabilirim onun için lütfen yardım edin 😢
Fndk tarafından | Sal, 19 Mar 2019 04:03:15 tarihinde yazıldı.
0538367786 bırakın bu pisliği yardımcı olunur
Ahmet tarafından | Per, 28 Şub 2019 09:17:28 tarihinde yazıldı.
Arkadaşlar ben bu maddeye beş sene önce Piyanist bir arkadaşım yüzünden zararsız diye başladım Günde en az 2 3 gram kullanıyordum defalarca bırakmak için mücadele verdim bu uğurda birlikte olduğum eşim hep yanımda hep destekçim oldu ama sürekli bir noktadan bir şey olmaz diyerekten tekrardan başladı ta ki metadon şurup gelene kadar Eğer ihtiyacı olan varsa Denizli içi elden teslim metadon satan orijinal irandan gelen arkadasimin kendisi için getirdiği metedonlardan temin edebilirim birakmak i
Bahtsizbedevi tarafından | Pzt, 12 Ara 2016 04:42:48 tarihinde yazıldı.
ben eskiden kullanan biriyim. Yasadigim olumsuz olaylardan sonra aklima koydum ve biraktim 2 sene oldu agzima bile surmedim. Aramiyorum sadece cok ucmaza gecmessem ariyorum ama senede belki 1 kere yasiyorum bu duyguyu. Benim erkek kardesim var 19 yasinda ortami geregi arada kullandigini aç?kladi. Sordugum zaman caninin istemedigini ama arkadaslari yaninda alinca onunda kendini mecbur gorup kullandigini soyledi. Ne yapabilirim Allah rizasi icin biri yardim etsin. Kardesim gozumun onunde erimesinn
Daghan tarafından | Sal, 29 Kas 2016 08:43:49 tarihinde yazıldı.
Yorumların çoğunu okudum kristale çoğu bulaşmamış. Arkadaşlar sakın bunun yanında bile geçmeyin.düşmeyin bu dalgaya. bırakırım demeyin en iradeli adamı bile diz cöktürür. Sokak ta 10 sene eroin kokain esrar extazy kullandım diyene rastlarsınız ama 10 sene kristal icip yaşayan yok daha bazıları eroini bırakmak için kristal iciyorlar kristalin ne olduğunu bilseler eminim eroine devam ederler. Abarttığım kadar var arkadaşlar hergün içtiğinizde anlarsınız ne demek istediğimi
Zafer tarafından | Cmt, 08 Eki 2016 01:22:47 tarihinde yazıldı.
Merhaba arkada?lar benim eski bir arkada??m?n karde?i bu kristal illetten kullanm?? kendini asmay? falan dü?ünmü? suboxone iyi gelirmi tedavisi kaç seans birde ne olur kullanmay?n bir anl?k merak için hayat?n?z? karartmay?n yalan dünya geldik gidiyoruz bu argümanlar Ne Allah korkusu Ne ?man b?rak?r ?iddetle kaç?n?n
Gözlemci tarafından | Çar, 17 Ağu 2016 15:39:49 tarihinde yazıldı.
Merhaba bana yardımcı olurmusunuz arkadaşım bişey kullanıyo ama ne bilmiyorum cafede oturuyoruz normal muhabbet EDİYORuz 2 saat falan sonra bu wc ye gidiyo geldikten bi 10-15 dakika sonra terlemeye başlıyor alnini siliyor sürekli ne iciyo bu sizce bana bi soyleyin
yardim tarafından | Per, 23 Haz 2016 21:06:03 tarihinde yazıldı.
Eve geleli yarım saat oldu tüm gece eroin ve sonrasında kokain kullandım. Bu kombinasyon çok tehlikeli ama ölüm gibi bir endişem yok. Yıllardır karıştırmadığım uyuşturucu kalmadı. Henüz ölmemiş olmamın anlamsız rahatlığı var anlaşılan. Tartışılır.. . Birçoğunuzun adını dahi duymadığı uyuşturucular kullandım. 28 yaşındayım. 13 senedir uyuşturucu kullanıyorum. Eroin, lsd, morfin, kokain, metanfetamin, crax, tiryak, sky zaman zaman kullandığım uyuşturuculardan bazıları. Bonzai, extacy, bali kullanmıyorum. Bu maddelerin tesiri altında çoğu zaman farkındalığımı kaybedip kontrolsüz eylemlerde bulunduğum, bu maddeleri fazlasıyla varoş ve kalitesiz olarak tanımladığım için bir iki denemeden sonra kullanmamaya karar verdim. Fakat buna rağmen extacyi diğerlerine nazaran daha fazla kullanmışımdır. Extacy kullananların 100'ünden 95'ine oranla daha kontrollü kullandığım için kullanım ömrüm biraz daha uzun oldu. Ziraat mühendisiyim. Çalışıyorum. Ailemle ve kız arkadaşımla ilişkilerimde büyük problemler yok. Ne kullanırsam kullanayım farkındalığımı, kontrolümü kaybetmemeye büyük gayret gösteriyorum. Ben hep fazlasıyla uçlarda yaşadım. Uyuşturucu dışında vakit ayırabildiğim hobilerim, başarılı olduğum ilgi alanlarım var. Çevremdekiler tarafından bilge bir adam olarak görülürüm. Şuan içinizden gülmüş olmalısınız... Bu nasıl çelişkidir..¿ Hatta kullanmış olduğum uyuşturucuların bilincinde neden olduğu tahribattan dolayı hayal dünyasında yaşıyorsun dediniz. Belkide haklısınızdır. Bu bazı ağır psikolojik rahatsızlıkların semptomlarından biri olarak kabul edilir. Aslolan benin farkında değilimdir belki. Ama benim fikrimi soracak olursanız böyle bir sorunum henüz yok. Bunu böyle kabul ettiğinizi varsayacak olursanız neden mi kullanıyorum.. ¿ Nedeni bambaşka bir başlık altında tartışılabilinecek bir konu. Bu kısmı geçiyorum. Hiç kullanmamış olmayı dilerdim fakat bunun üzerinede birşeyler yazmayacağım. Uyuşturucu üzerine sormak isteyeceğiniz herhangi birşey, nasıl bırakabileceğiniz üzerine tavsiyeler almak isterseniz yanıtlayabilirim. Kelin ilacı olsa sorunsalı benim için geçerli değil. Bu konuda bana güvenin ve varsa sorularınızı sormaktan çekinmeyin.
CrystalChamper tarafından | Cmt, 11 Haz 2016 00:06:45 tarihinde yazıldı.
cannabisin dünyanın heryerine, özellikle amerikada yüzlerce lösemi ve kanser hastalarinin hayatini kurtardığını neden yazmiyorsunuz? neden sadece yasak diye bütün bu maddelerin SADECE kötü tarafini yaziyosunuz? bunlari insanlara bu şekilde yansittiginiz icin toplumdaki irade gelişmiyo. sağlıklı bi insan bi maddenin artılarini ve eksilerini bilir ve buna göre kullanir. kendinize nasil bilim adami diyosunuz anlamiyorum.
LeeScrachPerry tarafından | Cum, 20 Kas 2015 09:30:59 tarihinde yazıldı.
arkadaşlar ankara da keçiörende tıp merkezinde çip (bazıları palet, bazılarıda implant diyo ama hepsi aynıymış)taktırdık ve madde kullanımı bıçak gibi kesildi diyebilirim (ufak bikaç sıkıntı oldu ilk günler ama daha önce yaşanılanları düşününce devede kulak yani bahsetmeye bile değmez). gerçekten kurtulmayı istiyosanız kesinlikle tavsiye ederim. orada elif hanım var (kendisinden Allah gani gani razı olsun) arayın eminim yardımcı olacaktır. numarası 546 5664869 (yazmamda sıkıntı olmayacağını söyledi kendisi). inşallah birilerinin işine yarar bu yazdıklarım
taner fidan tarafından | Cum, 13 Kas 2015 09:57:07 tarihinde yazıldı.
suboxone tedavisi için iletişim hattı skyp: antalya-suboxone facebook: antalya-suboxone@hotail.com
alp tarafından | Per, 29 Eki 2015 23:10:34 tarihinde yazıldı.
Kullanicinin maddeyi b?rakmaktaki kendi r?zas? çok önemli bir konu sonrasinda madiiyat ve bir sonraki asama cevresel faktorlerdir senelerdir cesitli maddeler kullanmaktayim uyusturucu kullanan bir cevreye sahip degilim en onelmlisi kendi isteginin olmasi bircok ozel hastenede,devlet hastenesinde tadavi gordum kisa donemli birakmalar oldu tekrar baslamamin tek sebebi kendimdir.Kullanicin destekleyecine en onemli dusen gorev yanindan aurilmamak bence umarim yararli olur.
Baris tarafından | Paz, 26 Nis 2015 11:16:44 tarihinde yazıldı.

Editör Bilgileri

uzerine.com


Editöre Ulaşın

En Son Eklenenler

x-isini-pulsari
yaz-ucgeni
yerel-kabarcik
yildizlar-arasi-yolculuk
zhai-zhigang
avusturya-uzay-ajansi
birlesik-krallik-uzay-ajansi

Uzerine.com Copyright © 2005 Uzerine.com
uzerine.com Ana Sayfa | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Girişi