Uyuşturucu üzerine


Haber bülteni üyeliği

uyusturucu » Uyuşturucu bağımlılığı

UYUŞTURUCU MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI

Uyuşturucu maddeleri türlerine göre aşağıdaki sınıflandırmaya tabi tutabiliriz;

A- AFYON VE TÜREVLERİ

1-Afyon
2-Morfin
3-Kodein
4-Metadon
5-Eroin

B- KENEVİR VE TÜREVLERİ

1-Reçine esrar
2-Toz esrar
3-Pres esrar
4-Gonca esrar
5-Likit(sıvı) esrar

C- UYARICILAR

1-Amfetamin
2-Kokain
3-Kafein

D- SENTETİKLER

1-Ecstasy (MDMA)
2-Captagon
3-Methamfetamin
4-Lysergic Asid Diethylamid (LSD)
5-Gamma Hydroxybutyrate (GHB)
6-Ketamine Hydrochloride (Ketamin)
7-Phencylidine (PCP)

E- SAKİNLEŞTİRİCİLER

1-Barbituratlar
2-Trankizanlar
3-Sedatifler

BAZI UYUŞTURUCU MADDELERİN BAĞIMLILIK KARAKTERLERİ

Amfetamin Bağımlılığı :

Bağımlılık potansiyeli kokainden biraz daha zayıftır. Hekimlikte dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda ve narkolepside kullanılmaktadır. Amfetamin (ve amfetamin benzeri madde) düzenli kullanımının tipik sonuçları performans artışı duygusu, kilo kaybı ve paranoid (kuşkucu) düşüncelerdir. Yoksunluğunda bunaltı, titreme, halsizlik, kas krampları, gece kabusları, mide ağrıları, doymayan açlık, hoşnutsuz duygudurum belirtileri olur. En ciddi yoksunluk belirtisi çökkünlüktür (depresyon). Amfetamine bağlı olarak psikotik bozukluk, duygudurum bozukluğu, bunaltı, cinsel işlev ve uyum bozukluğu gelişebilir.

Tedavisi kokain bağımlılığı tedavisine benzer. Psikoz varlığında antipsikotikler, bunun dışında bunaltı gidericiler kullanılır.

Kafein Bağımlılığı:

Kafein kahve dışında çay, özellikle migren ilaçlarında, kakao, çikolatada, hafif içkilerde bulunur. Bağımlılık yapıcı maddelerin hemen her özelliğini barındırır. Kafein yoksunluğunda baş ağrısı, yorgunluk ya da sersemlik, bunaltı veya çökkünlük, bulantı-kusma belirtileri görülür.

Tedavide diyet ve alışkanlıklardan kafeinin çıkartılması veya ciddi ölçüde azaltılması gerekir. Hasta yakınlarından destek istenir. Su ya da kafeinsiz hafif içeceklerin gün içinde sık tüketimi yararlı olur. Ağrı kesiciler kullanılabilir.

Esrar (Kannabis) Bağımlılığı:

Esrar için kullanılan diğer isimler: marijuana, ot, çay, pot, yabani ot. Neşelendirici etkisi bin yıldır bilinir. Ağrı kesici, uyku verici etkileri de vardır. En sık yasadışı kullanılan maddedir. Esrara karşı tolerans gelişir, yani dozu arttırmadan aynı etkileri sağlamaz hale gelir, psikolojik bağımlılığı vardır, fiziksel bağımlılığı ise olasılıkla fazla güçlü değildir. Esrar yoksunluğunda huzursuzluk, uykusuzluk, iştahsızlık ve hafif bunaltı olur. Esrar içildiğinde neşelendirici etkisi dakikalar içinde başlar, 2-4 saat sürebilir. En sık görülen etki gözlerin kızarması, hafif kalp hızlanmasıdır. İştah artışı ve ağız kuruluğu olabilir. Esrara bağlı paranoid fikirlerle giden psikotik bozukluk, bunaltı bozukluğu, kalıcı algı bozukluğu ve amotivasyonel sendrom (hiçbir şey yapmadan yaşama) gelişebilir.

Tedavisi ayık ve temiz kalma ve destekleme ilkesine dayanır.

Kokain Bağımlılığı:

En fazla bağımlılık yapan, sıklıkla kötüye kullanılan ve en tehlikeli maddelerden biridir. Diğer isimleri: Snow, cake, lady, freebase, crack, rock. Tıpta ilk olarak yerel anestezide kullanılmıştır. Kokainin davranışsal etkileri hemen hissedilir ve 30-60 dakika sürer. Solunum yoluyla alınışı az tehlikeli, damardan ve sigara olarak alınması ise en tehlikeli yollardır. Ağızdan alımı beyin-damar hastalıkları, kalp anomalileri ve ölümle sonuçlanabilir. Kokain sarhoşluğunda (zehirlenme) görülebilecek belirtiler: aşırı neşe veya duygulanımda küntleşme, gerginlik veya öfke, kalp atım artışı, gözbebeği genişlemesi, terleme-titreme, bulantı-kusma, burun akıntısı, kilo kaybı, kas zayıflığı, göğüs ağrısı, kalpte ritm bozukluğu, şaşkınlık, kasılma nöbetleri, koma. Kokain yoksunluk belirtileri: yorgunluk, canlı ve hoşnutsuz rüyalar, uykusuzluk veya aşırı uyku, iştah artışı, aşırı hareketlenme veya durgunluk. Kokaine bağlı paranoid sanrılar ve varsanılarla giden psikotik bozukluk, duygudurum bozukluğu, bunaltı bozukluğu, cinsel işlev bozukluğu, uyku bozukluğu gelişebilir.

Tedavisinde sosyal ortam değişimi, sık idrar tahlilleri, bireysel ve aileye yönelik psikolojik destek, kendine yardım grubu olan Adsız Narkotikler (AN) desteği, antidepresanlar yararlı olabilir.

Halüsinojen Bağımlılığı:

Psikodelik maddeler olarak da bilinir. Klasik olarak doğada bulunan halüsinojenler psilosibin ve meskalindir. Klasik yapay halüsinojen ise LSD'dir.(1938'de üretildi). Uzun dönem halüsinojen kullanımı sık görülmez. Fizik bağımlılığı yoktur. Halüsinojen sarhoşluğu belirtileri: bunaltı, çökkünlük, paranoid (kuşkucu) düşünce, yargılama bozukluğu, algıların keskinleşmesi, yabancılaşma, yanılsamalar, varsanılar, gözbebeği genişlemesi, kalp hızının artması, terleme, çarpıntı, görme bulanıklığı, titreme, dengesizlik. Halüsinojene bağlı kalıcı algı bozukluğunda geometrik varsanılar, renk parıltıları, renklerin belirginleşmesi, nesnelerin çevresinde ışık haleleri, nesneleri olduğundan çok büyük veya çok küçük görmeler olabilir. Halüsinojene bağlı psikotik bozukluk, duygudurum bozukluğu, bunaltı bozukluğu gelişebilir.

Tedavisi halüsinojen sarhoşluğunda konuşma ve yatıştırma, kısa süreli ilaç kullanımı, var olan psikiyatrik durumun tedavisi biçimindedir.

Uçucu (Bally, Tiner, vs) Bağımlılığı:

Bu gruba çözücüler (solventler), yapıştırıcılar, uhular, aerosoller, propanlar, tiner ve benzin girer. Örnekleri: Bally, tiner, benzin, çakmak gazı, temizleme sıvısı, sprey boya, ayakkabı boyası, daktilo düzeltici sıvısı. Ucuz, kolay bulunan ve yasal maddelerdir. Bu nedenle yoksullar ve gençler tarafından sık kullanılır. Uçuculara tolerans gelişir (doz arttırma gereği) fakat yoksunluk belirtileri hafiftir. Etkileri alımdan 5 dakika sonra başlayıp 3 dakika-saatler sürebilir. Uçucu sarhoşluğu belirtileri: kavgacılık, aldırmazlık, yargılama bozukluğu, sersemlik, nistagmus (göz titremesi), geveleyerek konuşma, yürürken sendeleme, uykulu hal, tepki yavaşlaması, titremeler, kasların zayıflaması, görme bulanıklığı veya çift görme, aşırı neşe, komaya varabilecek bilinç kaybı. Uçuculara bağlı olarak deliryum, kalıcı bunama, psikotik bozukluk ve duygudurum veya bunaltı bozukluğu gelişebilir.

Tedavisinde eğitim, alttaki kişilik bozukluğunun tedavisi, sosyal destekleme gerekebilir.

Sigara (Nikotin) Bağımlılığı:

Sigara bağımlılığında başlangıç giderek 14 yaşın altına inmektedir. Sigara kullanımının en önemli yan etkisi uzun vadede ölümdür. Sigaranın uyarıcı özellikleri dikkat artışına, öğrenme ve sorun çözme yetisinde gelişime yol açar. Ayrıca gerginlik ve çökkünlüğü azaltıcı etkileri vardır. Sigaraya başlayanların yarısından fazlası sürekli içici hale gelir. Sigarayı bıraktıktan sonra 24 saat içinde ortaya çıkan yoksunluk belirtileri; hoşnutsuz veya çökkün duygudurum, uykusuzluk, iştah artışı, kalp yavaşlaması, huzursuzluk, bunaltı, kolay sinirlenme.

Sigara bırakmanın yararları: daha uzun yaşama, genel sağlıkta düzelme, akciğer kanseri, diğer kanserler, kalp krizi, beyin damar hastalığı ve süreğen akciğer hastalığı riskinin; düşük doğum riskinin azalması. Destek almadan kendi kendine sigara bırakma başarı oranı %10 gibiyken nikotin bantları kullanımı ve davranış terapisi desteğiyle başarı oranı %60'a kadar çıkabilmektedir. En önemli öğe yeme, araba kullanma, sosyal ortamlar gibi günlük etkinliklerin sigarasız nasıl sürdürüleceği, duygusal sorunlar ve kilo alımıyla nasıl başa çıkılacağını gözden geçiren desteği planlamaktır. Grup olarak (topluca) sigarayı bırakma, nikotinli sakızlar, antidepresan kullanımı, telefon görüşmeleriyle sıkı izleme bağımlılık tedavisinin diğer unsurları olabilir.

Eroin (Opiyat) Bağımlılığı:

Opiyatlar eroin, morfin, hidromorfin, metadon ve kodeindir. En sık kullanılan opiyat eroindir. Düzenli kullanımıyla eroine birkaç ayda bağımlılık ve tolerans gelişmektedir. Eroin kullanımıyla önce neşelenme, sonra apati (ilgisizlik), huzursuzluk, yargılama ve bellek bozukluğu, gözbebeklerinde daralma, sersemlik duygusu, sözleri geveleme, dikkat ve bellek bozukluğu olur; bunlar eroin sarhoşluğu belirtileridir. Eroin kullanımının azaltılması veya kesilmesiyle ortaya çıkabilecek yoksunluk belirtileri; hoşnutsuz duygudurum, bulantı-kusma, kas ağrıları, göz yaşı artışı, burun akıntısı, gözbebeği genişlemesi, terleme, ishal, esneme, ateş, uykusuzluk. Eroin aşırı dozda alındığında solunum durması ile ölüme neden olabilir. Eroin komasında gözbebekleri topluiğne başı gibi daralmıştır.

Tedavisinde ayıklığın sağlanması, AİDS açısından bilgilendirme, denetimli metadon yerine koyma tedavisi, psikoterapi, adsız narkotikler (AN) gibi kendine yardım grupları sayılabilir.

Fensiklidin Bağımlılığı:

Öteki adları: Melek tozu, kristal, barış hapı, süpergrass, hap, roket yakıtı, at sakinleştirici. Veterinerlikte kullanılan bir anestetiktir. Ketamin de benzer bir maddedir. Fensiklidin sarhoşluğu (entoksikasyonu) belirtileri: kavgacılık, saldırganlık, dürtüsellik, yargılama bozukluğu, nistagmus (göz titremesi), hipertansiyon ve kalp hızının artması, uyuşma, ağrı duyumunda azalma, sarsak hareketler, konuşma peltekleşmesi, kas katılığı, kasılma veya koma, ses duyumunda artış. Fensiklidin alımından sonra 1-2 günde psikoz benzeri tablodan çıkılır. Bağımlılığında düşünce bozukluğu, reflekslerin azalması, bellek kaybı, dürtü denetimi kaybı, uykululuk, çökkünlük, yoğunlaşma bozukluğu olur. Fensiklidine bağlı psikotik bozukluk, duygudurum bozukluğu, bunaltı bozukluğu gelişebilir.

Tedavisinde konuşarak rahatlatma yararlı değildir. Bilinç kapalıyken takip, belirtilere yönelik tedavi, sessiz ve karanlık oda sağlamak, antipsikotik ve bunaltı gidericiler sayılabilir.

Sakinleştirici Uyku Verici (Sedatif Hipnotik ) Bağımlılığı:

Sakinleştiriciler gerilim azaltıcıdır, genellikle bunaltı gidericilerle eşanlamlı kullanılır. Sakinleştirici ve bunaltı gidericiler de doza bağlı olarak uyku verebilir, uyku vericiler de gündüz sakinleşmesi yapabilirler. Bu grup içinde bulunan ilaçlar benzodiyazepinler (Diazem, Rohypnol, Xanax, Valium gibi) ve barbitüratlardır. Fizyolojik ve psikolojik bağımlılıkları vardır. Tolerans da gelişir. Çoğunlukla yeşil reçeteli ilaçlardır. Sarhoşluğunda (entoksikasyon) uygunsuz cinsel veya saldırgan davranış, oynak duygudurum, yargılama bozukluğu, sözleri geveleyerek konuşma, sarsak hareketler, sendeleyerek yürüme, nistagmus (göz oynaması), dikkat/bellek bozukluğu, uykululuk veya koma görülebilir. Yoksunluk belirtileri ise: terleme, nabız artışı, elde titreme, uykusuzluk, bulantı-kusma, gelip geçici varsanılar (görsel, işitsel, dokunsal), huzursuzluk, bunaltı, sara benzeri kasılma nöbetleri. Özellikle barbitürat yoksunluğu yaşamı tehdit edebilir. Sakinleştirici, uyku verici ve bunaltı gidericilerle ilgili kalıcı bunama, kalıcı bellek bozukluğu, psikotik bozukluk gelişebilir. Alkol ile alındıklarında zehirlenme olasılığı artmaktadır.

Tedavisinde psikiyatrik yardım, çevre desteği, uyku vericiler sayılabilir. Bağımlılık maddesini yeni bir maddeyle değiştirmekten kaçınmalıdır.

http://www.armpsikiyatri.com

http://www.sakarya.pol.tr


Toplam (181) Yorum 12 görüntüleniyor.. Hepsini Göster
seLAM BENİM EŞİM uzun zamandır madde kullanıyore aptysak bırakmıyor içmek istemediginide söylyrinde içiyor tedavide gitti ama yarıda bıraktı güha haplar ou daha kötü bildiginiz güzel bi doktor var mı kesin çözümü olacak yoksa yuvam bitecek 2 yaşınsada kızım var eşimin bu iğrenç seyden kurtulmasını istiyorum iyide kötüde ne yaptıysam olmadı ne olur yardım edin,
nazire tarafından | Çar, 02 Nis 2014 17:23:57 tarihinde yazıldı.
Merhabalar efendim. 3 y?ld?r aral?ks?z. Extazy bonzai di?er ad?yla Jameika içiyorum Vucudumda yaralar sivilce gibi ?eyler ç?kmaya ba?lad? hiçbir yan etkisini görmedim sadece bu var ?uanda içmedi?im zaman sadece sosyal aktivitem yok sadece yapabilece?im tek ?ey buymu? gibi ona ko?uyorum ara s?ra kalbim s?k???yo . kendimi kötü hissediyorum amatem diyorum ama herkez eroinmanlar var seni hiçe sayarlar diyorlar ama benim akl?m sürekli extazy ve bonzaide birde kar??t?rarak içiyorum iki uyu?turucuyu.
Cesur tarafından | Paz, 09 Şub 2014 01:23:09 tarihinde yazıldı.
merhaba arkadaşlar bşy danışacaktım ben yaklaşık 1 yıl boyunca bonza şeker kullandım ama şimdi 3 ay oldu kullanmıyorum ama sürekli hayal dünyasında yaşiyorum senaryolar halinde kurgular kurup tekrar bitiriryorum ne yapmam lazım yyardımcı olabilirmisiniz
mustafa tarafından | Sal, 21 Oca 2014 11:26:31 tarihinde yazıldı.
herşey iradene bağlı içmemek isteyen adam ıcmez dediğim gibi irade ama bunları bağımlılığıda fiziksel herkez ben bırakırım diyerek içer ama hıc kımse bırakamaz allahım yar ve yardımcınız olsun insallah bırakırsınız :)
yasin tarafından | Cum, 27 Ara 2013 11:16:48 tarihinde yazıldı.
Serveti olanın eroinle ne işi olur arkadaş bunu yoksul çaresiz boşluktaki cahil insanlar içiyor uyuşturucuyu esrar zannedip ex zannedip sonra eroin içiyor daha bir boku öğrenmeden eroine düşüyo kenara 10bin lira ayırsan en kral tedavini olurdun ne yaptın kamyon kamyonmu içtin amk.
servet tarafından | Çar, 07 Ağu 2013 14:56:39 tarihinde yazıldı.
Durumu olmayan arkadaşlar erenköy ruh ve siniri araştırın bir an önce yatışınızı gerçekleştirin kendinize zincirde vursanız marsa bile çıksanız döndüğünüzde içersiniz BİLİNÇSİZCE İLAÇLARI KULLANARAK BEYNİNİZİN AMINA KOYARSINIZ BİR ARKADAŞIM ROCH (ROJ) LA İÇTİ EŞŞEK CENNETİNDE ŞU AN BOK YOLUNA GİDERSİNİZ AYIK OLUN.
erol tarafından | Çar, 07 Ağu 2013 14:51:25 tarihinde yazıldı.
Arkadaşlar Türkiyedeki başarılı tedavi merkezleri bir elin parmaklarından az amatemde 10 yıllık eroinmana majezik serguel dolorex verip gönderiyorlar.Ve bu ilaçlar ne işe yarıcak dediğinizdede sizi tersiyor doktorsan al kendin yaz gibi aşağılayıcı konuşuyorlar bu dediğim BAKIRKÖY AMATEM aman ha işiniz olmasın.DESTEK OLACAKLARINA KÖSTEK OLUYORLAR AYRICA TUVALETLERDE EROİN KAYDIRANDAN İĞNE YAPANA KADAR ETRAFTA SALYASI SÜMÜĞÜ AKAN EROİNMAN DOLU PSKOLOJİNİZE YAZIK ERENKÖY RUH VE SİNİRİ ARAŞTIRIN
erol tarafından | Çar, 07 Ağu 2013 14:47:48 tarihinde yazıldı.
Yorumlarımı en alt yorumdan yukarı doğru okusanız metni anlıyabilirsiniz.Tedavi olucağınız yer gerçekten çok önemli ama bu lanet olası ülkede adam akıllı tedavi edicek yer yok eğer paranız varsa şişli laxpe olabilir balıklırum falan hikaye benden demesi amatemde gerçekten çok vasat bir tedavi yeri kusura bakmayın tedavi demek sadece bırakma demek değil bıraktıktan sonraki hayatınızdır diceklerim bu kadar umarım birdaha başlamamak üzere bu illetten kurtulursunuz.
zero tarafından | Paz, 04 Ağu 2013 01:18:04 tarihinde yazıldı.
Bıraktıktan aylar sonra yada yıllar sonra EROİNDEN TEK BİR DUMAN ALMANIZ BAŞLAMANIZ İÇİN yeterli gelir akabinde hastalıklar çaresizlikler falan filan bir sürü bok püsür hayatınızın tam ortasına sıçar ve kaldığı yerden devam eder.Bazı insanların bünyeleri öyle alışıyorki cezaevine bile girse yıllar sonra çıkıp tekrar başlıyabiliyo BEYİN e işliyo bu madde.BIRAKTIKTAN SONRA En önemli şey birşeylerle uğraşmak kendine HOBİ edinmek olabilir.
zero tarafından | Paz, 04 Ağu 2013 01:10:33 tarihinde yazıldı.
Eroini bıraktıktan sonra duygu bozuklukları karşınıza çıkıyor duygularınızla başa çıkamıyorsunuz ufak şeylere üzülür,üzülücek şeylere ise gülebilirsiniz çok farklı şeyler yaşıyabilir bu duyguları muhtemelen kaldıramayabiliyo Devlette tedavi olmak isteyenler şansını deniyo fakat önemli olan İSTEMEK başkalarının size TEDAVİ demesinden daha önemli olan SİZİN İSTEMENİZDİR.Siz isterseniz olur istemezseniz 3,5 ay sonra tekrar başlayabilir herşeyi bir anda bok edebilirsiniz.Bıraktıktıktan aylar sonra
zero tarafından | Paz, 04 Ağu 2013 01:03:41 tarihinde yazıldı.
çevreyle doğru orantılı olarak hayatınıza giren uyuşturucular genellikle eroinle son bulur emin olunki hangi yöntemle içerseniz için bunların hepsi aynı zehir nasıl içerseniz için bu kanınıza giriyo tabi ne kadar içtiğinizede bağlı çoğu zaman bıraktıktan sonra creving yani devamlı olarak aklına gelme (CAN ÇEKMESİ) de denilebilir.bu can çekme olayı yaklaşık olarak 2 sene olarak tahmin edilir daha uzunda sürebilir bazı insanlarda can çekme olayı olmuyo ben bunlardan biriyim yaklaşık 4.5 yıl oldu
zero tarafından | Paz, 04 Ağu 2013 00:59:48 tarihinde yazıldı.
bazı arkadaşlar esrar içiyorum günden güne ölüyorum falan yazmış sizin içtiğiniz esrar değil marul maydonoz be benim onlara önerim ıspanak için temel reis gibi olun tamamı cigerler sadete geleyim Mevzu bahsi geçmesi gereken madde EROİN dir uzak durulması gereken son derece tehlikelidir eğer bunu size biri öneriyosa ciddiyim onu vurun o arkadaş sandığınız sizin sonunuzu getiricek olan kişidir ilk içtiğinizde o kadar hoşunuza giderki kesinlikle bir daha istersiniz bu yüzden çevreyle doğru orantı
zero tarafından | Paz, 04 Ağu 2013 00:52:43 tarihinde yazıldı.

Editör Bilgileri

uzerine.com


Editöre Ulaşın

En Son Güncellenenler

uyku
kazimkoyuncu
peyzaj
ahmedarif
apiterapi
cahitsitkitaranci
disci

Uzerine.com Copyright © 2005 Uzerine.com
uzerine.com Ana Sayfa | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Girişi