Uyuşturucu üzerine


Haber bülteni üyeliği

uyusturucu » Uyuşturucu bağımlılığı

UYUŞTURUCU MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI

Uyuşturucu maddeleri türlerine göre aşağıdaki sınıflandırmaya tabi tutabiliriz;

A- AFYON VE TÜREVLERİ

1-Afyon
2-Morfin
3-Kodein
4-Metadon
5-Eroin

B- KENEVİR VE TÜREVLERİ

1-Reçine esrar
2-Toz esrar
3-Pres esrar
4-Gonca esrar
5-Likit(sıvı) esrar

C- UYARICILAR

1-Amfetamin
2-Kokain
3-Kafein

D- SENTETİKLER

1-Ecstasy (MDMA)
2-Captagon
3-Methamfetamin
4-Lysergic Asid Diethylamid (LSD)
5-Gamma Hydroxybutyrate (GHB)
6-Ketamine Hydrochloride (Ketamin)
7-Phencylidine (PCP)

E- SAKİNLEŞTİRİCİLER

1-Barbituratlar
2-Trankizanlar
3-Sedatifler

BAZI UYUŞTURUCU MADDELERİN BAĞIMLILIK KARAKTERLERİ

Amfetamin Bağımlılığı :

Bağımlılık potansiyeli kokainden biraz daha zayıftır. Hekimlikte dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda ve narkolepside kullanılmaktadır. Amfetamin (ve amfetamin benzeri madde) düzenli kullanımının tipik sonuçları performans artışı duygusu, kilo kaybı ve paranoid (kuşkucu) düşüncelerdir. Yoksunluğunda bunaltı, titreme, halsizlik, kas krampları, gece kabusları, mide ağrıları, doymayan açlık, hoşnutsuz duygudurum belirtileri olur. En ciddi yoksunluk belirtisi çökkünlüktür (depresyon). Amfetamine bağlı olarak psikotik bozukluk, duygudurum bozukluğu, bunaltı, cinsel işlev ve uyum bozukluğu gelişebilir.

Tedavisi kokain bağımlılığı tedavisine benzer. Psikoz varlığında antipsikotikler, bunun dışında bunaltı gidericiler kullanılır.

Kafein Bağımlılığı:

Kafein kahve dışında çay, özellikle migren ilaçlarında, kakao, çikolatada, hafif içkilerde bulunur. Bağımlılık yapıcı maddelerin hemen her özelliğini barındırır. Kafein yoksunluğunda baş ağrısı, yorgunluk ya da sersemlik, bunaltı veya çökkünlük, bulantı-kusma belirtileri görülür.

Tedavide diyet ve alışkanlıklardan kafeinin çıkartılması veya ciddi ölçüde azaltılması gerekir. Hasta yakınlarından destek istenir. Su ya da kafeinsiz hafif içeceklerin gün içinde sık tüketimi yararlı olur. Ağrı kesiciler kullanılabilir.

Esrar (Kannabis) Bağımlılığı:

Esrar için kullanılan diğer isimler: marijuana, ot, çay, pot, yabani ot. Neşelendirici etkisi bin yıldır bilinir. Ağrı kesici, uyku verici etkileri de vardır. En sık yasadışı kullanılan maddedir. Esrara karşı tolerans gelişir, yani dozu arttırmadan aynı etkileri sağlamaz hale gelir, psikolojik bağımlılığı vardır, fiziksel bağımlılığı ise olasılıkla fazla güçlü değildir. Esrar yoksunluğunda huzursuzluk, uykusuzluk, iştahsızlık ve hafif bunaltı olur. Esrar içildiğinde neşelendirici etkisi dakikalar içinde başlar, 2-4 saat sürebilir. En sık görülen etki gözlerin kızarması, hafif kalp hızlanmasıdır. İştah artışı ve ağız kuruluğu olabilir. Esrara bağlı paranoid fikirlerle giden psikotik bozukluk, bunaltı bozukluğu, kalıcı algı bozukluğu ve amotivasyonel sendrom (hiçbir şey yapmadan yaşama) gelişebilir.

Tedavisi ayık ve temiz kalma ve destekleme ilkesine dayanır.

Kokain Bağımlılığı:

En fazla bağımlılık yapan, sıklıkla kötüye kullanılan ve en tehlikeli maddelerden biridir. Diğer isimleri: Snow, cake, lady, freebase, crack, rock. Tıpta ilk olarak yerel anestezide kullanılmıştır. Kokainin davranışsal etkileri hemen hissedilir ve 30-60 dakika sürer. Solunum yoluyla alınışı az tehlikeli, damardan ve sigara olarak alınması ise en tehlikeli yollardır. Ağızdan alımı beyin-damar hastalıkları, kalp anomalileri ve ölümle sonuçlanabilir. Kokain sarhoşluğunda (zehirlenme) görülebilecek belirtiler: aşırı neşe veya duygulanımda küntleşme, gerginlik veya öfke, kalp atım artışı, gözbebeği genişlemesi, terleme-titreme, bulantı-kusma, burun akıntısı, kilo kaybı, kas zayıflığı, göğüs ağrısı, kalpte ritm bozukluğu, şaşkınlık, kasılma nöbetleri, koma. Kokain yoksunluk belirtileri: yorgunluk, canlı ve hoşnutsuz rüyalar, uykusuzluk veya aşırı uyku, iştah artışı, aşırı hareketlenme veya durgunluk. Kokaine bağlı paranoid sanrılar ve varsanılarla giden psikotik bozukluk, duygudurum bozukluğu, bunaltı bozukluğu, cinsel işlev bozukluğu, uyku bozukluğu gelişebilir.

Tedavisinde sosyal ortam değişimi, sık idrar tahlilleri, bireysel ve aileye yönelik psikolojik destek, kendine yardım grubu olan Adsız Narkotikler (AN) desteği, antidepresanlar yararlı olabilir.

Halüsinojen Bağımlılığı:

Psikodelik maddeler olarak da bilinir. Klasik olarak doğada bulunan halüsinojenler psilosibin ve meskalindir. Klasik yapay halüsinojen ise LSD'dir.(1938'de üretildi). Uzun dönem halüsinojen kullanımı sık görülmez. Fizik bağımlılığı yoktur. Halüsinojen sarhoşluğu belirtileri: bunaltı, çökkünlük, paranoid (kuşkucu) düşünce, yargılama bozukluğu, algıların keskinleşmesi, yabancılaşma, yanılsamalar, varsanılar, gözbebeği genişlemesi, kalp hızının artması, terleme, çarpıntı, görme bulanıklığı, titreme, dengesizlik. Halüsinojene bağlı kalıcı algı bozukluğunda geometrik varsanılar, renk parıltıları, renklerin belirginleşmesi, nesnelerin çevresinde ışık haleleri, nesneleri olduğundan çok büyük veya çok küçük görmeler olabilir. Halüsinojene bağlı psikotik bozukluk, duygudurum bozukluğu, bunaltı bozukluğu gelişebilir.

Tedavisi halüsinojen sarhoşluğunda konuşma ve yatıştırma, kısa süreli ilaç kullanımı, var olan psikiyatrik durumun tedavisi biçimindedir.

Uçucu (Bally, Tiner, vs) Bağımlılığı:

Bu gruba çözücüler (solventler), yapıştırıcılar, uhular, aerosoller, propanlar, tiner ve benzin girer. Örnekleri: Bally, tiner, benzin, çakmak gazı, temizleme sıvısı, sprey boya, ayakkabı boyası, daktilo düzeltici sıvısı. Ucuz, kolay bulunan ve yasal maddelerdir. Bu nedenle yoksullar ve gençler tarafından sık kullanılır. Uçuculara tolerans gelişir (doz arttırma gereği) fakat yoksunluk belirtileri hafiftir. Etkileri alımdan 5 dakika sonra başlayıp 3 dakika-saatler sürebilir. Uçucu sarhoşluğu belirtileri: kavgacılık, aldırmazlık, yargılama bozukluğu, sersemlik, nistagmus (göz titremesi), geveleyerek konuşma, yürürken sendeleme, uykulu hal, tepki yavaşlaması, titremeler, kasların zayıflaması, görme bulanıklığı veya çift görme, aşırı neşe, komaya varabilecek bilinç kaybı. Uçuculara bağlı olarak deliryum, kalıcı bunama, psikotik bozukluk ve duygudurum veya bunaltı bozukluğu gelişebilir.

Tedavisinde eğitim, alttaki kişilik bozukluğunun tedavisi, sosyal destekleme gerekebilir.

Sigara (Nikotin) Bağımlılığı:

Sigara bağımlılığında başlangıç giderek 14 yaşın altına inmektedir. Sigara kullanımının en önemli yan etkisi uzun vadede ölümdür. Sigaranın uyarıcı özellikleri dikkat artışına, öğrenme ve sorun çözme yetisinde gelişime yol açar. Ayrıca gerginlik ve çökkünlüğü azaltıcı etkileri vardır. Sigaraya başlayanların yarısından fazlası sürekli içici hale gelir. Sigarayı bıraktıktan sonra 24 saat içinde ortaya çıkan yoksunluk belirtileri; hoşnutsuz veya çökkün duygudurum, uykusuzluk, iştah artışı, kalp yavaşlaması, huzursuzluk, bunaltı, kolay sinirlenme.

Sigara bırakmanın yararları: daha uzun yaşama, genel sağlıkta düzelme, akciğer kanseri, diğer kanserler, kalp krizi, beyin damar hastalığı ve süreğen akciğer hastalığı riskinin; düşük doğum riskinin azalması. Destek almadan kendi kendine sigara bırakma başarı oranı %10 gibiyken nikotin bantları kullanımı ve davranış terapisi desteğiyle başarı oranı %60'a kadar çıkabilmektedir. En önemli öğe yeme, araba kullanma, sosyal ortamlar gibi günlük etkinliklerin sigarasız nasıl sürdürüleceği, duygusal sorunlar ve kilo alımıyla nasıl başa çıkılacağını gözden geçiren desteği planlamaktır. Grup olarak (topluca) sigarayı bırakma, nikotinli sakızlar, antidepresan kullanımı, telefon görüşmeleriyle sıkı izleme bağımlılık tedavisinin diğer unsurları olabilir.

Eroin (Opiyat) Bağımlılığı:

Opiyatlar eroin, morfin, hidromorfin, metadon ve kodeindir. En sık kullanılan opiyat eroindir. Düzenli kullanımıyla eroine birkaç ayda bağımlılık ve tolerans gelişmektedir. Eroin kullanımıyla önce neşelenme, sonra apati (ilgisizlik), huzursuzluk, yargılama ve bellek bozukluğu, gözbebeklerinde daralma, sersemlik duygusu, sözleri geveleme, dikkat ve bellek bozukluğu olur; bunlar eroin sarhoşluğu belirtileridir. Eroin kullanımının azaltılması veya kesilmesiyle ortaya çıkabilecek yoksunluk belirtileri; hoşnutsuz duygudurum, bulantı-kusma, kas ağrıları, göz yaşı artışı, burun akıntısı, gözbebeği genişlemesi, terleme, ishal, esneme, ateş, uykusuzluk. Eroin aşırı dozda alındığında solunum durması ile ölüme neden olabilir. Eroin komasında gözbebekleri topluiğne başı gibi daralmıştır.

Tedavisinde ayıklığın sağlanması, AİDS açısından bilgilendirme, denetimli metadon yerine koyma tedavisi, psikoterapi, adsız narkotikler (AN) gibi kendine yardım grupları sayılabilir.

Fensiklidin Bağımlılığı:

Öteki adları: Melek tozu, kristal, barış hapı, süpergrass, hap, roket yakıtı, at sakinleştirici. Veterinerlikte kullanılan bir anestetiktir. Ketamin de benzer bir maddedir. Fensiklidin sarhoşluğu (entoksikasyonu) belirtileri: kavgacılık, saldırganlık, dürtüsellik, yargılama bozukluğu, nistagmus (göz titremesi), hipertansiyon ve kalp hızının artması, uyuşma, ağrı duyumunda azalma, sarsak hareketler, konuşma peltekleşmesi, kas katılığı, kasılma veya koma, ses duyumunda artış. Fensiklidin alımından sonra 1-2 günde psikoz benzeri tablodan çıkılır. Bağımlılığında düşünce bozukluğu, reflekslerin azalması, bellek kaybı, dürtü denetimi kaybı, uykululuk, çökkünlük, yoğunlaşma bozukluğu olur. Fensiklidine bağlı psikotik bozukluk, duygudurum bozukluğu, bunaltı bozukluğu gelişebilir.

Tedavisinde konuşarak rahatlatma yararlı değildir. Bilinç kapalıyken takip, belirtilere yönelik tedavi, sessiz ve karanlık oda sağlamak, antipsikotik ve bunaltı gidericiler sayılabilir.

Sakinleştirici Uyku Verici (Sedatif Hipnotik ) Bağımlılığı:

Sakinleştiriciler gerilim azaltıcıdır, genellikle bunaltı gidericilerle eşanlamlı kullanılır. Sakinleştirici ve bunaltı gidericiler de doza bağlı olarak uyku verebilir, uyku vericiler de gündüz sakinleşmesi yapabilirler. Bu grup içinde bulunan ilaçlar benzodiyazepinler (Diazem, Rohypnol, Xanax, Valium gibi) ve barbitüratlardır. Fizyolojik ve psikolojik bağımlılıkları vardır. Tolerans da gelişir. Çoğunlukla yeşil reçeteli ilaçlardır. Sarhoşluğunda (entoksikasyon) uygunsuz cinsel veya saldırgan davranış, oynak duygudurum, yargılama bozukluğu, sözleri geveleyerek konuşma, sarsak hareketler, sendeleyerek yürüme, nistagmus (göz oynaması), dikkat/bellek bozukluğu, uykululuk veya koma görülebilir. Yoksunluk belirtileri ise: terleme, nabız artışı, elde titreme, uykusuzluk, bulantı-kusma, gelip geçici varsanılar (görsel, işitsel, dokunsal), huzursuzluk, bunaltı, sara benzeri kasılma nöbetleri. Özellikle barbitürat yoksunluğu yaşamı tehdit edebilir. Sakinleştirici, uyku verici ve bunaltı gidericilerle ilgili kalıcı bunama, kalıcı bellek bozukluğu, psikotik bozukluk gelişebilir. Alkol ile alındıklarında zehirlenme olasılığı artmaktadır.

Tedavisinde psikiyatrik yardım, çevre desteği, uyku vericiler sayılabilir. Bağımlılık maddesini yeni bir maddeyle değiştirmekten kaçınmalıdır.

http://www.armpsikiyatri.com

http://www.sakarya.pol.tr


Toplam (202) Yorum 12 görüntüleniyor.. Hepsini Göster
cannabisin dünyanın heryerine, özellikle amerikada yüzlerce lösemi ve kanser hastalarinin hayatini kurtardığını neden yazmiyorsunuz? neden sadece yasak diye bütün bu maddelerin SADECE kötü tarafini yaziyosunuz? bunlari insanlara bu şekilde yansittiginiz icin toplumdaki irade gelişmiyo. sağlıklı bi insan bi maddenin artılarini ve eksilerini bilir ve buna göre kullanir. kendinize nasil bilim adami diyosunuz anlamiyorum.
LeeScrachPerry tarafından | Cum, 20 Kas 2015 07:30:59 tarihinde yazıldı.
arkadaşlar ankara da keçiörende tıp merkezinde çip (bazıları palet, bazılarıda implant diyo ama hepsi aynıymış)taktırdık ve madde kullanımı bıçak gibi kesildi diyebilirim (ufak bikaç sıkıntı oldu ilk günler ama daha önce yaşanılanları düşününce devede kulak yani bahsetmeye bile değmez). gerçekten kurtulmayı istiyosanız kesinlikle tavsiye ederim. orada elif hanım var (kendisinden Allah gani gani razı olsun) arayın eminim yardımcı olacaktır. numarası 546 5664869 (yazmamda sıkıntı olmayacağını söyledi kendisi). inşallah birilerinin işine yarar bu yazdıklarım
taner fidan tarafından | Cum, 13 Kas 2015 07:57:07 tarihinde yazıldı.
suboxone tedavisi için iletişim hattı skyp: antalya-suboxone facebook: antalya-suboxone@hotail.com
alp tarafından | Per, 29 Eki 2015 20:10:34 tarihinde yazıldı.
Kullanicinin maddeyi b?rakmaktaki kendi r?zas? çok önemli bir konu sonrasinda madiiyat ve bir sonraki asama cevresel faktorlerdir senelerdir cesitli maddeler kullanmaktayim uyusturucu kullanan bir cevreye sahip degilim en onelmlisi kendi isteginin olmasi bircok ozel hastenede,devlet hastenesinde tadavi gordum kisa donemli birakmalar oldu tekrar baslamamin tek sebebi kendimdir.Kullanicin destekleyecine en onemli dusen gorev yanindan aurilmamak bence umarim yararli olur.
Baris tarafından | Paz, 26 Nis 2015 09:16:44 tarihinde yazıldı.
arkada?lar siz siz olun hiç ba?lamay?n çünkü o kafay? ya?ad???n?zda pisikolojik olarak b?rakmak biraz zor o yüzden bir kere bile bi?ey olmaz diyerek ba?lamay?n.hayat?n?z? karatmay?n.E?erki ba?lad?ysan?z gözlerinizi kapat?n?z çocuklu?unuzu akl?n?za getiriniz çoçu?un kafas?n? ok?ay?n?z ve o çoco?u bu hale getirdi?iniz için kendinizden biraz utan?n a?lay?n ve bu çocuk için ve sevdikleriniz için bu uyu?turuyucuyu b?rak?n.E?er ki akl?n?za uyu?turucu geldi?inde bu çocuk gelsin akl?n?za.her ?ey
mehmet tarafından | Paz, 12 Nis 2015 11:10:25 tarihinde yazıldı.
Creak << dıger adı krıstal baba ben 12 senedır antalyada eroın ıcıyorum sımdı 3gundur agzıma surmedım krıstal ıcıyorum onuda tam 1 hafta dolunca kesıcem ısıme gucume bakıcam allah yardımcınız olsun Ayrıcada hap olarak sboxsone 2-8 mg falan fılan boşş<<< illa hap olsun dıyosanız metadon dıye bı hap var bulursanız merdıven altı bulursunuz anca ama zamanında kesın o hapı onun krızıde aynı eroın krızı deısen bısı yok sboxsonede ole..!
Yunus Emre Coskun tarafından | Çar, 11 Mar 2015 03:50:17 tarihinde yazıldı.
ANTALYADAN SUBOXONE İLACINA IHTIYACI OLAN ARKADASLAR VARSA YARDIMCI OLURUM 0545 487 72 13
YunusEmre tarafından | Paz, 01 Şub 2015 01:25:38 tarihinde yazıldı.
sevgili gencler isallah hic baslamazsiniz ve dogru arkadaslar secersiniz malesef ogluma anlatamadim aylardir arkadaslari sayesinde uzun zamandir kendisinde hayatdan koptu bizide kopardi belki o cok keyifleniyor yikanmiyor temizlenmiyor ceketi pantolonu corabi ile yatiyor odasina kokudan girilmiyor abisi ve ben hergun oluyoruz onun koparmak icin ne yapacagimizi bilemiyorum kendimi caresiz ve degersiz hissetmeye basladim intari dusundum herseyi denedim unutmayin anneleriniz sizleri cok seviyor
hatice tarafından | Çar, 24 Ara 2014 18:04:03 tarihinde yazıldı.
ANKARADA SUBOXONE IHTIYACI OLAN ARKADASLAR VARSA yardımcı oluruz 541 449 06 09.. kardaş ben adanadayım. bana nasıl yardımcı olabilirsin
ahmet tarafından | Cum, 12 Ara 2014 09:02:10 tarihinde yazıldı.
AKLINIZA BIRSEY TAKILIRSA YARDIM DESDEK ISTERSENIZ HIC CEKINMEYIN BIRBIRIMIZE DESDEK OLMALIYIZ...546 869 17 89
rido tarafından | Çar, 01 Eki 2014 22:27:22 tarihinde yazıldı.
oncelikle arkadaslar ALLAH HEPİMİZİN YARDIMCISI OLSUN....BIRAKMAK İSTEYEN ARKADASLAR İLK ONCE ARKADAS CEVRESİNİ DEGİSTİRSİN CUNKU NEKADAR TEDAVİ GORURSENİZ GORUN ARKADAS CEVRENIZI DEGISMEDIKCE BIRAKMANIZ COK ZOR HER SEFERINDE BU KEZ ICEYIM SONRA BIRAKIRIM DUSUNCESİ OLUR BIRAKDIKDAN SONRA BİR BOSLUK HISSEDECEKSİNİZ BEN ONU NAMAZ VE DİN İLE doldurmaya CALISIYORUM GERCEKDENDE HUZURLU HISEDIYO INSAN KENDINI 3.AİLE VE CEVRE SAKIN DISLAMAYIN desdek olun..ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUn
rido tarafından | Çar, 01 Eki 2014 22:17:56 tarihinde yazıldı.
Arkadaşlar esrarı 3 senedir kullanıyorum ayda 2-3 kezde şeker atıyorum jameikada kullandım 1 ay kadar ama şimdi jameikadan kurtuldum 5-6 aydır jameika kullanmıyorum esrarı hep kafamda bitirmek istedeim ama nekadar istesem de bitiremedim bunu içince Bi rahatlama Bi huzur geliyor hiç Bi dert tasa kalmıyor bunu bıraka bilmek içinde sadece yapmanız gereken şey bulunduğunuz arkadaş ortamından uzaklaşmak esrar dostlukları zaten bunlar gelip geçici
antalyadan tarafından | Pzt, 29 Eyl 2014 18:41:45 tarihinde yazıldı.

Editör Bilgileri

uzerine.com


Editöre Ulaşın

En Son Eklenenler

blizzard-entertainment
diablo3
ubisoft
kristof-kolomb
honore-de-balzac
mardin_katliami
tamiller

Uzerine.com Copyright © 2005 Uzerine.com
uzerine.com Ana Sayfa | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Girişi